Seznámení s anděly


Andělé jsou jemnohmotné energie, které můžeme vnímat jako vnitřní duševní prožitek zesílené intuice i jako duchovní bytosti pomáhající lidem v mnoha životních situacích - ochraňují před nebezpečím, vytvářejí různé pozitivní situace, pomáhají i při vydělávání peněz, při komunikaci i při učení. Mohou nám pomáhat vnímat pozitivní energetický svět, vidět barevné aury květin, mohou nám pomáhat i zklidňovat mysl, jejich možnosti pomoci jsou všestranné.

Každý člověk má ve své blízkosti anděly, i když si je neuvědomuje. Pokud si však člověk začne jejich přítomnost ve svém životě více uvědomovat, je jejich pomoc intenzívnější.  Rádi vám na našem kurzu Seznámení s anděly zprostředkujeme spojení  s andělskou energií, která vám pomůže vytvořit si s anděly bližší niterné spojení.

Seznámení s anděly

Půldenní kurz pro začátečníky, na němž si prožijete andělskou energii a naučíte se techniky pomáhající být s ní v duševním  spojení.