Andělé v energiích stromů


Porozumění energii stromů nám pomáhá porozumět andělským poselstvím a tím i sobě. Lidstvo se celá tisíciletí vyvíjelo v souladu s přírodou, proto nám může příroda pomáhat nacházet svou vnitřní zapomenutou moudrost. Bez stromů by byl náš život smutný a bezútěšný. Nedovolme nikomu, aby těmto krásným a bezbranným tvorům svévolně ubližoval.  My, lidé současní, si dovedeme poradit se spoustou věcí, jen paměť nám nějak neslouží. Málokdo už dneska ví, že ještě v minulém století prosili alpští dřevorubci o odpuštění strom, který museli porazit.

Stromy jsou duchovně mnohem vyspělejší než my, mají dlouhý život, nekonečnou trpělivost a s jejich pomocí k nám láska a poznání proudí přímo z vyšších duchovních úrovní. Proto se lidé naučili v energii stromů vnímat andělská posleství. Spojení s anděly stromů může navázat každý člověk, který si to ze srdce přeje. Stačí pohladit kůru nebo větvičku toho stromu, který jsme si zvolili, pozdravit se s ním a můžeme ho i obejmout. Když se naučíme trpělivě v klidu čekat, můžemem dostat odpovědi na všechny otázky. Díky civilizačním nánosům jsme totiž jaksi vyšli ze cviku a oni mají času dost. Důležité je, abychom se ztišili a vnitřně soustředili.

Každý strom má svou energii a vlastní způsob, jak nás oslovit. Proto můžeme vnímat a pojmenovat si tolik andělů stromů, kolik existuje jednotlivých druhů stromů. Jsme-li v souladu s aurou stromu, cítíme se uvolnění a v bezpečí. Pokud z nějakého důvodu jeho rady odmítáme, může na nás tentýž strom působit poněkud zlověstně. V žádném případě nejde o náhodu, ale o příležitost zamyslet se nad sdělením, které k nám přichází. Nejvhodnějším způsobem je přitom otevřít se intuici, chodit do lesa a hledat strom, který rezonuje s duší, ať už příjemně nebo nepříjemně. A přitom si uvědomovat, jak vlastnosti příslušného druhu stromu souvisí s povahovými vlastnostmi nebo s myšlenkami převažujícími v daném období.

I když každý strom může ve své moudrosti sdělit mnoho různých poselství, může nám  symbolika jednotlivých druhů stromů pomoci naladit se na jejich andělské vibrace, které tak mohou snadněji dát své poselství každému, kdo je hledá.

Další články o andělích

Iva Janíčková