Andělé v našem životě

světlo - láska - intuice

Inspirace pro dnešní den:

Vytvářím si vesmír sám v sobě.

Články o andělích

Kdo jsou to andělé

Andělé jsou energetické bytosti, které lidem pomáhají v mnoha oblastech života. Každému člověku se přitom projevují jinak, podle jeho víry a schopností ...

Jak anděly o pomoc požádat

Andělé často pomáhají sami, i když je o pomoc nežádáme, protože sami poznají, že pomoc potřebujeme. Jejich možnosti jsou ovšem bez našeho vědomí velmi omezené ...

Co je to andělská energie

Jedná se o velmi jemnou vibraci duchovní energie, kterou zatím neumíme zachytit měřícími přístroji, pouze ji můžeme senzitivně vnímat ve svých duševních prožitcích ...

Naše andělské semináře

Na našich kurzech předáváme své zkušenosti s anděly i s jejich láskyplnou pomocí, kterou nám poskytují. Na počátku naší cesty s anděly byla v polovině devadesátých let ...

Jak nám andělé pomáhají

Andělé mají velké možnosti nám pomáhat a pomáhají nám rádi nejen duchovně při zklidňování mysli a při očišťování duše od negativních energií, ale i v běžném každodenním životě...

Zkušenosti s anděly

Zajímavých příběhů, kdy andělé pomohli mně, mým blízkým nebo našim žákům, mám za ta léta hodně, bylo by to na dlouhé povídání, proto zde uvádím zkušenosti pana Petra ...

Kdo jsou to andělé

Andělé jsou energetické bytosti, které lidem pomáhají v mnoha oblastech života. Každému člověku se přitom projevují jinak, podle jeho víry a schopností ...

Co je to andělská energie

Jedná se o velmi jemnou vibraci duchovní energie, kterou zatím neumíme zachytit měřícími přístroji, pouze ji můžeme senzitivně vnímat ve svých duševních prožitcích ...

Jak nám andělé pomáhají

Andělé mají velké možnosti nám pomáhat a pomáhají nám rádi nejen duchovně při zklidňování mysli a při očišťování duše od negativních energií, ale i v běžném každodenním životě...

Jak anděly o pomoc požádat

Andělé často pomáhají sami, i když je o pomoc nežádáme, protože sami poznají, že pomoc potřebujeme. Jejich možnosti jsou ovšem bez našeho vědomí velmi omezené ...

Naše andělské semináře

Na našich kurzech předáváme své zkušenosti s anděly i s jejich láskyplnou pomocí, kterou nám poskytují. Na počátku naší cesty s anděly byla v polovině devadesátých let ...

Zkušenosti s anděly

Zajímavých příběhů, kdy andělé pomohli mně, mým blízkým nebo našim žákům, mám za ta léta hodně, bylo by to na dlouhé povídání, proto zde uvádím zkušenosti pana Petra ...