Jak anděly o pomoc požádat


Andělé často pomáhají sami, i když je o pomoc nežádáme, protože sami poznají, že pomoc potřebujeme. Jejich možnosti jsou ovšem bez našeho vědomí velmi omezené, nemohou pomáhat tam, kde si to naše duše nepřeje.
 
Proto se jejich možnosti nám pomáhat zvětší, když je o pomoc poprosíme a ještě více se jejich možnosti zvětší, když o pomoc požádáme v meditaci v okamžiku, kdy jsme ve své duši spojení s jejich energií.  A pokud si s nimi v těchto meditacích vytvoříme trvalé blízké spojení, tak stačí jen v duchu poprosit kdykoliv průběhu dne i mimo meditaci a oni prosbu uslyší a pomohou.

Pokud  máte chuť sdílet své zážitky s anděly, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: Iva Janíčková
další články o andělích
naše andělské semináře