Jak nám andělé pomáhají


Andělé mají velké možnosti nám pomáhat a pomáhají nám rádi nejen duchovně při zklidňování mysli a při očišťování duše od negativních energií, ale i v běžném každodenním životě.

Umí nám pomáhat při učení i při zkouškách ve škole, umí dávat inspiraci při umělecké tvorbě, pomáhají i při psaní článků a knih s jakoukoliv tématikou, mohou pomoci i s rétorikou na přednáškách či při jiné podobné činnosti.

Rádi rovněž pomáhají zvládat dopravní situace, vytvářejí zelenou vlnu na křižovatkách, volná parkovací místa, ochraňují před nebezpečím naše životy i majetek. Pomáhají i v profesním životě, umí pomoci stanovit si cíle a potom vést prostřednictvím intuice k jejich dosažení, umí pomoci najít vhodnou práci i zlepšit si finanční situaci nebo i zajistit si vhodné bydlení. Jejich zájmem je, aby se nám ve hmotném světě dobře dařilo, protože žijí z našich pozitivních myšlenek. Jsou pro ně stejnou životní potřebou jako pro nás jídlo, voda a vzduch. Bez nich by se jim v energetickém světě jen velmi těžce přežívalo. Proto nám pomáhají rádi, žijí s námi v symbióze a dělají to tím i pro sebe.

Velmi rádi nám pomáhají i při vytvářen harmonických vztahů, umí spojit dvě duše, které jsou pro vztah připraveny a vytvořit okolnosti, aby se dva lidé, kteří k sobě patří, setkali. Rádi takto pomohou každému osamělému, který touží najít partnera, ovšem pouze pokud je jeho touha po partnerství upřímná a rovněž pokud je i jeho dušička připravená svou touhu naplnit. Umí ovšem pomáhat i při zlepšování komunikace, při odpouštění, při zapomínání na křivdy, ale i při zlepšování vztahu k sobě a stanovování si hranic ve vztazích, které to vyžadují. A když je to potřeba, tak umí zařídit i setkání dávných kamarádů či jiná potřebná setkání lidí. Rádi vytvářejí pozitivní situace, které nás těší.  

Rovněž nám pomáhají vytvářet si zdraví, v případě nutnosti lékařské péče, pomáhají vytvářet okolnosti a setkání potřebná k zajištění kvalitní péče, v meditacích pak pomáhají přímo z uzdravovacím procesem, při němž se aktivují léčící síly v těle.

Pokud  máte chuť sdílet své zážitky s anděly, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: Iva Janíčková
další články o andělích
naše andělské semináře