Reflexní terapie


Jedná se o metodu vycházející z poznání, že na ploskách nohou jsou reflexní body spojené se všemi orgány těla. Stimulace těchto bodů mačkáním slouží k diagnostice oslabených orgánů a současně k jejich energetickému posílení. Ošetření plosek nohou je příjemné, pouze v místech reflexních bodů, které jsou spojeny s oslabenými orgány, může člověk pocítit bolestivé píchnutí, které ovšem při opakovaném mačkání slábne tím, jak se orgán stimuluje a posiluje. Terapii lze využít pro preventivní energetické posilování jednotlivých orgánů těla nebo pro posílení orgánů při jejich oslabení nemocí. Reflexní terapii provádíme pouze v Sezimově ústí, okres Tábor - kontakt pro objednání termínu