Meditace a tvořivá mysl


Každá lidská mysl v sobě ukrývá obrovský potenciál pro tvoření reality myšlenkou a i když tento potenciál všichni nevědomě používáme, tak často máme pocit, že náš život ovlivňují okolnosti a nikoliv my sami. Je to dáno tím, že proud myšlenek je těžké přerušit, myšlenky mozkem procházejí neustále a často jsou rozporuplné, vyvolané nevědomými i vědomými nenaplněnými touhami či jinými negativními emocemi. A tím, že je myšlenek tolik, tak i když mají myšlenky tvořivou moc, většinou si neuvědomujeme, která z našich myšlenek nám vytvořila realitu vnější v okolnostech života a která pouze posílila náš vnitřní duševní stav.

Mnoho lidí svou mysl neřeší, nechává ji plynout a prožívá si vědomě pouze emoce, které mysl vyvolává i okolnosti, které do života přicházejí. Pokud jsou emoce příjemné a okolnosti pozitivní, znamená to, že člověk prožívá pozitivní období života a své emoce ani mysl většinou neřeší. Jakékoliv potíže pak vyvolávají pocity křivdy z neutěšeného osudu.
Přitom právě potíže mohou být možností vyvolávající potřebu začít svou mysl vědomě ovládat, aby její tvořivá síla mohla člověku začít pomáhat. Protože zdravá mysl by měla člověku sloužit stejně jako zdravé orgány ve fyzickém těle.

Každý má přitom svou cestu k naučení se ovládání své mysli jinou. Proto vzniklo mnoho různých duchovních systémů a technik, které na této cestě pomáhají. Některým lidem stačí jedna technika nebo jeden systém, většina lidí však potřebuje postupně projít různými možnostmi, než najde to, co mu nejvíce vyhovuje. Mistrem se ovšem v této oblasti stává ten, kdo dokáže svou mysl zklidnit natolik, že v klidu mysli proplouvá životem. A protože největší potenciál tvořivé síly je ukryt právě v klidu mysli, jejímž předpokladem je duševní vyrovnanost a spojení své mysli s intuicí, tak člověku, který se nachází ve stavu vnitřní vyrovnanosti a duševního klidu, stačí jen vyslat pozitivní intuitivní myšlenku a tato se velmi rychle plní.

Existuje mnoho různých knih a článků o pozitivním myšlení i o tom, jak správně „posílat“ svá přání do vesmíru, aby se přání plnila. Bohužel tyto techniky často zkoušejí lidé, kteří neumí svou mysl ovládat a chaos v mysli plnění jejich přání brání.

Proto se lidé snaží procesům probíhajícím v tvořivé mysli porozumět, pojmenovávají projevy plnění přání různě, např. manifestace přání ve hmotě nebo zákon přitažlivosti zajišťující, že pozitivní myšlenky přitahují pozitivní situace. Samotné pojmenování duchovních zákonů však sílu tvořivé myšlenky nezajistí. K aktivaci vnitřních duchovních sil je totiž potřeba mysl nejprve zklidnit meditací.

Účinnou meditační technikou pro aktivaci tvořivé mysli je programování mysli v hladinách alfa nazývané rovněž neurolingvistické programování mozku. Technika spočívá ve využití hladin alfa v mozku k vnímání intuitivních myšlenek a k tvoření své vnitřní i vnější reality. Hladina alfa je totiž specifický přirozený stav mozku, při němž mozek relaxuje a mysl se zklidňuje. Tím je možné tento stav využít jako formu meditace. Spontánně se člověk dostává do alfa hladin vždy, když se uvolní, např. před usnutím nebo po probuzení, vědomá aktivita mysli je však v alfa hladině pro mnoho lidí obtížná. Protože jakmile začne člověk přemýšlet, tak se mozek automaticky přepíná z relaxační alfa hladiny do hladiny typické pro logické myšlení. Pro vědomé využití alfa hladin mozku je proto výhodné naučit se přelaďovat mozek naopak – z hladiny běžného logického myšlení do hladiny alfa, v níž mozek relaxuje, přijímá intuitivní myšlenky i vysílá tvořivé myšlenky. Toto vědomé nalaďování mozku na alfa hladinu je možné se naučit řízenými meditacemi vedenými učitelem, v nichž si mozek a mysl postupně zvykají navzájem spolupracovat v relaxačních alfa hladinách.  Zájemcům o tuto formu relaxace spojenou s možností naučit se vědomě tvořit svou realitu i s možností mentálně intuitivně komunikovat, nabízíme možnost účastnit se kurzu Tvořivá alfa, který vychází z technik od australských domorodců a které v Česku začátkem devadesátých let vyučovala firma Zlatá mysl. Jedná se o stejné techniky, které šířila v té době známá Modrá alfa. Podobné techniky předávala i Silvova metoda. A účinky některých z nich byly zpopularizovány i v knihách Tajemství od Rhonda Byrne, Tvůrčí představivost od Shakti Gawain nebo Moc podvědomí od Dr. J. Murphyho.

Pro zájemce, kteří si chtějí prožít meditace v alfa hladině intenzívněji, nabízíme dvoudenní kurz Andělé a sebeléčení, který je pro kurz Tvořivá alfa vhodným doplňkem. Vesmírné jemnohmotné energie, které pojmenováváme andělé, totiž pomáhají dostávat se do meditace hlouběji a často se to daří i lidem, kteří mají s meditacemi potíže. Navíc intuitivní myšlenky spojené s vibrací jemnohmotné andělské energie mají velkou tvořivou sílu ve vnějším světě, často stačí v meditaci vyslat pozitivní myšlenku prosby a začnou se dít situace, které můžeme sice považovat za pozitivní shody náhod, je však lépe je vnímat jako synchronicity, protože jsou v pravém slova smyslu výsledkem vědomé tvořivé mysli.
Pro dobrý rozvoj tvořivé mysli je ovšem potřeba naučit se mít svou mysl co nejklidnější v průběhu celého dne. K tomu velmi dobře slouží např. techniky všímavosti (mindfulness), které jsou sestaveny do tréninkového programu umožňujícího každému systematicky svou mysl procvičovat v koncentraci na přítomný okamžik. Pro lepší výsledky při  koncentraci na přítomný okamžik je ovšem velkou výhodou zklidněná a zharmonizovaná psychika, protože při nevyrovnané psychice je velmi těžké zklidnit mysl. Proto jako základ nebo jako doplněk pro všechny naše kurzy pomáhající aktivovat svou tvořivou mysl nabízíme možnost naučit se využívat pro zklidňování psychiky energii reiki, která doplní tělo a zharmonizuje přitom i psychiku. Pro částečné zklidnění přitom postačí i techniky předávané na kurzu pvního nebo efektivněji druhého stupně a pro hlubší úroveň duševního klidu je lepší využít vibraci třetího stupně. Jako vedlejší bonus pak můžete využít reiki i pro pomoc druhým – lidem, zvířatům i rostlinám.

Vědomé žití v tvořivé mysli je cestou, kterou nelze příliš popsat slovy, protože člověk, který nezažil, by nemusel uvěřit, co vše je možné svou myslí vytvořit.  Zázraky se dějí, jen si to musíme připustit, zklidnit se, pozorovat a taky trochu snít, aby se sny mohly stát realitou.

Pokud se chcete o tvořivé mysli nebo našich kurzech více dozvědět nebo máte chuť sdílet své zkušenosti, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: Iva Janíčková