Naše andělské semináře


Na našich kurzech předáváme své zkušenosti s anděly i s jejich láskyplnou pomocí, kterou nám poskytují. Na počátku naší cesty s anděly byla v polovině devadesátých let naše touha porozumět duchovnímu světu a zlepšit si kvalitu svého života v oblasti duchovní i materiální. Učení různých církví a náboženství nás přitom neuspokojovalo, kurzů i knih bylo poskrovnu, internet neexistoval, a proto jsme byli na své cestě hodně závislí na intuici a andělské pomoci, která nás poznáním andělského světa vedla. Ve fyzickém světě nám pomohla se lépe spojit s andělskou energií jedna z mých kamarádek, která byla s anděly svou přirozenou senzitivitou i jasnozřivostí v blízkém spojení již od dětství a za její pomoci i sami jsme si poté prožili mnoho meditací s andělskou energií, bylo to několik let učení se, sebepoznávání i uzdravování, seznamování se s tím, s čím vším nám andělé mohou pomáhat. Pomáhali jsme si v těchto našich poznáních navzájem, předávali jsme je i dalším lidem a naše nadšení bylo obrovské, když jsme zjišťovali, že možnosti andělů pomáhat jsou neomezené stejně jako jsou neomezené možnosti tvůrčí síly mysli. A že jediné, co anděly v jejich pomoci lidem omezuje, je náš strach nebo zábrany si o pomoc požádat nebo naše duše, která vždy neumí jejich pomoc přijmout. Od roku 2000 jsme začali předávat své zkušenosti na andělských seminářích, které pomáhají našim žákům spojovat se v meditacích s vibrací andělské energie, která jim pomáhá přijímat andělskou pomoc při sebeléčení i v běžném životě.

Kurzy jsou vhodné zejména pro začátečníky, ale účastnit se mohou i lidé, kteří již s anděly zkušenosti mají a chtějí se dozvědět víc nebo si jen prožít jejich energii pro větší spojení s nimi. Základní kurz pro začátečníky je jednodenní, je zaměřen na předání základních informací důležitých pro spojení s andělským světem, součástí kurzu je meditace, která pomáhá se spojit s andělskou energií a spojení si i po kurzu jednoduchou mentální technikou udržovat. Druhý kurz je dvoudenní víkendový, je vhodný pro zájemce, kteří již alespoň částečné nebo občasné spojení s andělským světem mají, účastnit se však mohou i začátečníci a kromě základních informací důležitých pro spojení s andělskou energií a pro sebeléčení, je součástí semináře i systém meditací pomáhajících spojit se s vibrací léčivé andělské lásky, která pomáhá při sebeléčení těla i duše. Oba kurzy jsou prožitkové, v meditacích se setkáte s hodnými andílky i s vaším strážným andělem, který vám pomáhá a informace i schopnosti spojení s andělskou energií zde získané můžete po kurzu využívat na vaší další cestě.

Pro doplnění předešlých dvou kurzů nabízíme i kurz pomáhající naučit se efektivně používat tvůrčí sílu mysli a mentální techniky, které zde předáváme, rovněž pomáhají si své spojení s andělskou energií více prohlubovat.

Pokud  máte chuť sdílet své zážitky s anděly, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: Iva Janíčková
další články o andělích
naše andělské semináře