Tarot v našem životě

Systém pro cestu sebepoznání

Motto dne:

Stále hledám možnosti změny.

Co je tarot

Mnoho lidí si myslí,  že tarot je balíček obrázkových karet, který nám pomáhá věštit budoucnost tím, že karty rozložíme a  svou intuicí nebo podle významů karet poznáme, co nás čeká. Tarot je však mnohem víc než věštecká pomůcka a podstata není v obrázcích. Co je tedy vlastně tarot? Zkusím to vysvětlit takto: jeho podstatu můžeme najít v našich srdcích a můžeme ji vnímat jako vesmírné nebo boží zákony, které tvoří z našich prožitků duchovní cestu.

Čemu můžeme porozumět

Když začneme sledovat své myšlenky a uvědomovat si, jak se projevují v životních situacích, můžeme pochopit mnoho duchovních zákonů. Někdy však není snadné vysledovat souvislosti. Naše mysl pracuje často velmi skrytě a realitu tvoří pouze v podvědomí, odkud se přenáší do myslí jiných lidí, kteří naši realitu sami tvoří. V naší blízkosti se pak objeví např. nepříjemný člověk, máme chuť se ho zbavit, nadáváme, svádíme vinu na špatný osud ...

Svět prožitků

To, co je pro náš život i vztahy důležité, není vidět, je to neuchopitelné stejně, jako jsou neuchopitelné a slovy nevyjádřitelné naše prožitky lásky, smutku, nenávisti, zloby, rozkoše, štěstí, pokory. Všichni tyto prožitky známe, každý je však cítí jinak. Nikdo nemůže prožít prožitek druhého, každý z nás žije sám za sebe a můžeme si o svých prožitcích pouze povyprávět. Proto jsme si je nějak pojmenovali. Můžeme však s určitostí říct, že naše prožitky jsou stejné?

Karty - nástroj porozumění

Pro hlubší představu, jak je možné vtěsnat prožitky do karet, vám nabízím následující zamyšlení. V přírodě vládnou čtyři živly – oheň, voda, vzduch, země. Všichni je známe, ničivá zemětřesení sice většinou pouze z televizních obrazovek, požáry, povodně a vichřice se však u nás již docela zabydlely. Mnoho esoterických i šamanských nauk spojuje s těmito živly svá učení a jejich prostřednictvím se adepti učí chápat univerzální zákony vesmíru...

Co je tarot

Mnoho lidí si myslí,  že tarot je balíček obrázkových karet, který nám pomáhá věštit budoucnost tím, že karty rozložíme a  svou intuicí nebo podle významů karet poznáme, co nás čeká. Tarot je však mnohem víc než věštecká pomůcka a podstata není v obrázcích. Co je tedy vlastně tarot? Zkusím to vysvětlit takto: jeho podstatu můžeme najít v našich srdcích a můžeme ji vnímat jako vesmírné nebo boží zákony, které tvoří z našich prožitků duchovní cestu.

Svět prožitků

To, co je pro náš život i vztahy důležité, není vidět, je to neuchopitelné stejně, jako jsou neuchopitelné a slovy nevyjádřitelné naše prožitky lásky, smutku, nenávisti, zloby, rozkoše, štěstí, pokory. Všichni tyto prožitky známe, každý je však cítí jinak. Nikdo nemůže prožít prožitek druhého, každý z nás žije sám za sebe a můžeme si o svých prožitcích pouze povyprávět. Proto jsme si je nějak pojmenovali. Můžeme však s určitostí říct, že naše prožitky jsou stejné?

Karty - nástroj porozumění

Pro hlubší představu, jak je možné vtěsnat prožitky do karet, vám nabízím následující zamyšlení. V přírodě vládnou čtyři živly – oheň, voda, vzduch, země. Všichni je známe, ničivá zemětřesení sice většinou pouze z televizních obrazovek, požáry, povodně a vichřice se však u nás již docela zabydlely. Mnoho esoterických i šamanských nauk spojuje s těmito živly svá učení a jejich prostřednictvím se adepti učí chápat univerzální zákony vesmíru...

Čemu můžeme porozumět

Když začneme sledovat své myšlenky a uvědomovat si, jak se projevují v životních situacích, můžeme pochopit mnoho duchovních zákonů. Někdy však není snadné vysledovat souvislosti. Naše mysl pracuje často velmi skrytě a realitu tvoří pouze v podvědomí, odkud se přenáší do myslí jiných lidí, kteří naši realitu sami tvoří. V naší blízkosti se pak objeví např. nepříjemný člověk, máme chuť se ho zbavit, nadáváme, svádíme vinu na špatný osud ...