Tvořivá mysl


Kurzy pomáhající aktivovat tvůrčí sílu mysli tak, že se mysl z špatného pána stává dobrým sluhou a pomáhá člověku vytvářet si vnitřní i vnější realitu podle vlastních představ. Jedná se o techniky tvůrčí představivosti, které jsou vhodné pro každého, i pro lidi, kteří nemají ve svém duchu schopnost vizualizace.

Na jednodenním kurzu se naučíte vědomě využívat alfa hladin mozku, což vám umožní relaxovat, zklidňovat mysl, naladit se na svou intuici a vědomě využívat tvůrčí sílu své mysli.

více o kurzu využití mysli