Tvořivá mysl


Kurzy pomáhající aktivovat tvůrčí sílu mysli tak, že se mysl z špatného pána stává dobrým sluhou a pomáhá člověku vytvářet si vnitřní i vnější realitu podle vlastních představ. Jedná se o techniky tvůrčí představivosti, které jsou vhodné pro každého, i pro lidi, kteří nemají ve svém duchu rozvinutou schopnost vizualizace a i začátečníky, kteří dosud mysl nijak nezklidňovali.

Na jednodenním kurzu využití mysli se naučíte vědomě využívat relaxačních alfa hladin ve svém mozku, což vám umožní relaxovat, zklidňovat mysl, naladit se na svou intuici a vědomě využívat tvůrčí sílu své mysli.

více o kurzu využití mysli