Meditační klub


Členem meditačního klubu se může stát každý zájemce o meditace prováděné pod vedením učitele. Jednotlivé meditační semináře pro členy meditačního klubu organizují pro své žáky mistři reiki, kteří vedou i kurzy meditací, přičemž se mohou účastnit i zájemci, kteří dosud na žádném našem kurzu nebyli a chtějí s meditacemi pod vedením učitele začít.

Členství v meditačním kurzu k ničemu nezavazuje, pouze umožňuje účastnit se pravidelně nebo občasně meditačních večerů nebo víkendů organizovaných většinou v prostorách pro kurzy. Pokud máte o meditace pod vedením učitele zájem, můžete se do meditačního klubu přihlásit. Kontakty najdete u jednotlivých regionů.