Mezi dvěma vlky


Následující text k zamyšlení mi přišel e-mailem, autora neznám, přesto ráda předávám dál:

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probihá v nitru každého člověka.  Řekl mu:  "Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma vlky".

Jeden je špatný - je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhy je dobrý - je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: “A který vlk vyhraje?”

A starý Indián odpověděl: "Ten kterého krmíš”.

Iva Janíčková