Reiki klub on-line na dálku


Kromě fyzických setkání zájemců o reiki nabízíme absolventům našich kurzů i jiným zájemcům o posílení si svého proudění reiki možnost účastnit se vzájemných setkání i on-line na dálku prostřednictvím soukromé skupiny na Facebooku.

Tato setkání spojená s terapií reiki na dálku se konají v současné době vždy ve čtvrtek večer, kdy správce skupiny (v současnosti mistryně reiki Iva Janíčková) v průběhu odpoledne nebo v podvečer ohlásí večerní společnou terapii, která se vždy koná ve 21 hod. a zájemci se prostřednictvím diskuze na tuto terapii postupně přihlašují. Přitom mají možnost se v komunikaci setkat s přítomnými členy skupiny, s nimiž mohou sdílet své zkušenosti nebo se mohou ptát, co je ohledně reiki zajímá. Ve 21 hod. se poté koná společná terapie na dálku, která je určena všem zájemcům o reiki, kteří se chtějí při používání reiki vzájemně podporovat. Je určená zejména pro zájemce zasvěcené do druhého nebo třetího stupně, účastnt se však mohou i začátečníci, kteří mají první stupeň. A přijmout reiki zde mohou na dálku i zájemci, kteří dosud reiki nemají a chtějí reiki takto vyzkoušet.

Rádi vás všechny k tomuto posílání reiki na dálku zveme, pokud se ovšem někdo účastní terapie na dálku poprvé, tak je vhodné se přihlásit v předstihu a vyžádat si mentální techniku, která vám umožní se ke společné terapii reiki v danou hodinu připojit.

Účastnit se jednotlivých on-line terapií můžete po přihlášení se ke skupině na Facebooku.