Reiki klub


Členem reiki klubu se může stát každý zájemce o reiki, který se chce doplňovat energií reiki společně s ostatními zájemci o reiki. Jednotlivá osobní setkání zájemců o reiki organizují mistři reiki ve sdružení IRIL pro své žáky a mohou se přitom účastnit i absolventi kurzů jiných reiki mistrů i zájemci o reiki, kteří zasvěcení zatím nemají a chtějí se touto formou s reiki seznámit. Členství k ničemu nezavazuje, pouze umožňuje účastnit se pravidelně nebo občasně vzájemných osobních setkání organizovaných většinou v prostorách pro kurzy a určených zejména pro začátečníky, kteří zde mohou sdílet své zkušenosti a účastnit se řízených harmonizujících terapií i meditací, rádi však tuto možnost využívají i absolventi vyšších stupňů. Zájemcům o setkávání se a terapie na dálku nabízíme i tuto možnost - více o on-line setkání reiki klubu.