Smysl života


Lidé hledají smysl života. Navštěvují různé duchovní školy, ezoterické kurzy a přednášky. Modlí se, dělají meditace všeho druhu, cvičí. Často chodí v bludném kruhu stále dokola.  Věří, že potřebují mnoho inkarnací k pochopení.

A přitom je to jednoduché: Smyslem je uvědomit si, že život je krásný a naučit se ho jako takový žít.

 

Iva Janíčková