Svoboda volby


Sebeuvědomění dává svobodu volby, jestli budeme reagovat na základě zvyků, návyků nebo na základě vnitřních potřeb duše. Máme svobodu volby nechat se ovládnout svými pocity a reakcemi podle svých pocitů si tvořit život nebo se rozhodnout na základě vědomí, co je pro mne správné a vytvářet své pocity.

Člověk reagující na základě pocitů podléhá náladám, počasí, zvykům a reakcím okolí. To mu brání být aktivní. Ustupuje a stává se manipulovatelným. Okolí udělá akci, on reakci. Není za svou reakci zodpovědný, protože se sám nerozhodl k akci. Je jako lodička plující na vlnách oceánu. Když je hladina klidná, lehce se pohupuje, jakmile přijde bouře, potopí se.

Člověk, který umí vytvářet své pocity, jedná aktivně místo toho, aby podléhal náladám. Ostatní neodsuzuje, ale chápe. Stanoví si cíl a dosáhne ho tím, že porozumí pocitům druhých lidí, dá jim, co potřebují a pak počká až zpětná reakce sama vytvoří to, co chce on. Vždy se vrátí to, co dáváš. Akce tvoří reakci. K akci se člověk rozhoduje svobodně, reakce se tvoří sama. Člověk se rozhoduje k akci a pak jen s nadhledem a v klidu sleduje zákonitou reakci. S uvědoměním si své zodpovědnosti za ni.

Člověk, který se teprve učí porozumět pocitům druhých, aby nepodléhal náladám, se rozhoduje o svých pocitech sám bez ohledu na okolnosti. Když se rozhodne vytvořit si jakýkoliv pocit, současně s tím se rozhoduje pro činnost, kterou je nutné pro vytvoření tohoto pocitu vykonat. Když si chce vytvořit pocit lásky, musí začít milovat. Když si chce vytvořit pocit radosti, musí začít dělat činnost, která ho baví.  Když si chce vytvořit pocit štěstí, musí začít hledat pozitiva ve všem, co se mu jeví jako negativní. Když si chce vytvořit pocit hojnosti, musí začít hledat práci. Když si chce vytvořit pocit smutku, stačí si to přát a počkat, až něco ztratí.

A když neví, co má udělat pro vytvoření pocitu, tak musí napřed zjistit, co ten pocit znamená a do té doby dělat to nejlepší, co umí. Když chce vytvořit pocit moudrosti, musí začít hledat poznání, co je to moudrost. Když neví, co je to láska nebo jak milovat, musí se snažit žít ji, jak nejlépe umí a poznání přijde. Když neví, která činnost mu přinese radost, tak je třeba dělat činnost, která je nablízku, jak nejlépe umí. Když neví, jak vypadá štěstí, stačí chtít je poznat a začít si uvědomovat si, že by mohlo být ještě hůř.

Iva Janíčková