Co je to reiki


O energii reiki již bylo napsáno hodně knih i stránek na internetu a co autor, to jiný názor. Pravda má nespočet podob a zachytit univerzální pravdu do slov je velmi těžké. Reiki může být léčebná metoda, životní styl, prostředek pro poznání. Může to však být i slovo, které mnohé provokuje ke strachu. Reiki je totiž univerzální síla a lidé mají tendenci bát se všeho, čemu nerozumí. Co je to tedy reiki a proč se vůbec zabývat nějakou tajuplnou léčící energií?

Hodně lidí považuje reiki pouze za léčebnou metodu a netuší, že pomocí vesmírných energií lze nejen léčit, ale i dělat zázraky, hlavně sám se sebou. Někteří lidé se snaží pozitivně myslet a věří, že myšlenka jako nejsilnější síla ve vesmíru dokáže zázraky. A někdy tomu tak moc věří, až svým tvrdohlavým přesvědčením zastaví proudění energie a pak se diví, proč se jejich myšlenky nezhmotňují ve stanoveném čase přesně určeným způsobem.

Jiní lidé věří v Boha, modlí se a věří, že jednoho dne Bůh přijde a pomůže. Často tomu tak je, víra v boží sílu dává křídla. Někteří lidé však neumí slepě věřit síle, kterou neznají, nevidí, nemohou si ji osahat, zvážit ani změřit. Navíc strach z ovládání různými sektami, které se schovávají za boží slovo, nedovoluje často přijmout ani to, co je opravdu pozitivní. Proto mnozí lidé začali věřit v sílu lásky své duše a ve rčení - pomoz si sám a bude ti pomoženo.

V poslední době se k nám šíří spousta východních i západních metod pro osobní i duchovní růst, v nichž jsou často spojeny různé duchovní směry i léčitelské techniky, které mají jedno společné. Práci s energií, ať už s vesmírnou nebo osobní. Většina těchto metod nabízí kromě slepé víry i poznání proudění energie ve fyzickém těle nebo v celém systému energetických těl, které ve spojení s poznáním vědy o lidském těle i o vesmíru dává větší prostor k pochopení člověka jako duchovní bytosti žijící ve fyzickém těle.

Jednou z těchto metod, která nám umožňuje začít rozvíjet svůj osobní energetický potenciál, je vědomá práce s vesmírnou energií, která je pojmenována reiki. Název je složeninou dvou japonských slov a pro práci s vesmírnou energií vytvářející v těle harmonizující vibrace lásky ho začal používat Dr. Mikao Usui, který uměl s energií lásky pracovat nejen pro harmonizování svého těla, ale i pro léčení druhých lidí. Metoda je to však mnohem starší, zřejmě je stará jako lidstvo samo. Energií lásky léčil pravděpodobně i Ježíš, Budha a mnoho jiných osvícených lidí. Proto je Dr. Usui považován pouze za znovuobjevitele, nikoliv za původního tvůrce, i když tuto metodu v novodobých dějinách vyvinul, pojmenoval a naučil se ji nejenom sám používat, ale našel i způsob, jak své schopnosti předávat druhým lidem.

Pokud se chcete o reiki více dozvědět nebo máte chuť sdílet své zkušenosti, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: mistryně reiki Iva Janíčková
Další články o reiki.