Jak reiki léčí


Léčivá síla energie reiki má mnohem širší okruh působnosti než je pouhé dodání životní energie nemocným orgánům, protože naše tělo se skládá kromě fyzického těla i z mnoha vrstev energetických a duchovních těl, ve kterých probíhají všechny psychické pochody. Dnes již i lékaři vědí, že příčiny mnoha nemocí pramení v nevyrovnané psychice, mnoho duchovně rozvinutých lidí však ví, že prvotní příčiny každé nemoci jsou mnohem hlubší, můžeme je hledat v našich nejvyšších duchovních tělech.

Tato těla, která jsou sídlem ducha člověka, mají schopnost pamatovat si vše, co duše prožila v minulosti, a proto vědí, co na základě těchto zkušeností je třeba prožít v budoucnosti. Když pak člověk udělá někde v životě chybu, vytvoří se v duchovních tělech trhliny, kterými začne z těla unikat životní energie. Její úbytek se negativně projeví v emocích. Člověk přestane reagovat na podněty svým přirozeným pozitivním způsobem a začne mu na sobě nebo na jeho okolí něco vadit. Tím vzniká vztek, zlost, výčitky nebo i jiné negativní emoce, které v energetických tělech trhliny prohloubí. Pud sebezáchovy se sice snaží emoce potlačit, aby energie neodcházela, účinky jsou však často nedokonalé a vytvoří se pouze iluze krásného vztahu k sobě nebo i k druhým lidem a energie odcházející z těla začne chybět některým orgánům, které z nedostatku životní energie přestanou spolehlivě plnit svou původní funkci. Tím vzniká nemoc.

Technikami práce s reiki můžeme energií naplňovat poškozené energetické dráhy a tím dodávat nemocným orgánům sílu k tomu, aby se samy regenerovaly a uvedly do původního zdraví. Je to k tělu šetrnější než nadměrná konzumace chemických léků. Přitom se naplňují nejen energetické dráhy v těle, ale samočinně se začnou zacelovat i trhliny v energetických a duchovních tělech. Přitom dochází ke změnám v emocích, které byly příčinou nemoci. Pokud přitom člověk odstraní i duchovní příčinu nemoci změnami svých životních postojů k sobě nebo druhým, pak léčbu nemocí doprovází i léčení vztahů. Zlepšení však většinou nepřijde ze dne na den, někdy je třeba mnoho negativních emocí vyříkat a odpustit si. Člověk naplněný energií reiki, má však často schopnost odpouštět rychleji a v komunikaci reagovat intuitivně správně.

Naplňováním svého těla energií reiki mohou ovlivňovat preventivně svůj zdravotní stav i zdraví lidé. Pokud mají orgány dostatek energie, pak reiki naplňuje energetická i duchovní těla, pomáhá zlepšovat emoce a vytváří energetickou ochranu proti negativním vlivům, které k člověku přicházejí zvenčí. To působí pozitivně na prevenci onemocnění a pomáhá zlepšovat vztahy. Stává se, že jakmile člověk začne používat reiki, nakazí svým vnitřním klidem lidi ve svém okolí. Není to však samozřejmě pravidlem. Každý člověk umí lásku přijímat jinak, někdo pomaleji, jiný rychleji. Proto jsou některé techniky práce s reiki zaměřeny na předávání energie druhým lidem.

Při aktivní práci s reiki pak energie dále naplňuje vyšší energetická a duchovní těla a tím pomáhá urychlovat spirituální vývoj a sebeuvědomování si božské podstaty lidské duše. Tento proces je však velmi pozvolný, reiki má inteligenci, která mnohonásobně převyšuje omezený lidský rozum, a proto dá každému pouze to, co umí přijmout a ve svém rozumu zpracovat. Nikdy neublíží tím, že by naplnila duchovní těla předčasně a vždy vyrovnává všechna energetická centra tak, aby docházelo k co nejvyšší možné harmonii všech tělesných energií.


Pokud se chcete o reiki více dozvědět nebo máte chuť sdílet své zkušenosti, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: mistryně reiki Iva Janíčková

Další články o reiki.