Jak se naučit reiki


Lidé, kteří mají od přírody rozvinuté léčitelské schopnosti nebo senzibilně vnímají proudění energie přes své tělo i ruce, někdy využívají stejných nebo podobných technik práce s energií jako lidé používající reiki. Rovněž lidé, kteří na sobě duchovně pracují, v meditacích posilují své tělo, duši i ducha, se mohou v určité fázi svého duchovního vývoje spojit s vibrací vesmírné energie podobné energii reiki. Ke spontánně rozvinutým léčitelským schopnostem i ke schopnostem rozvinutým duchovní prací na sobě  je však třeba mít postoj jako k individuální cestě nebo k vlastní léčebné metodě a nezaměňovat ji s reiki.

Slovo "reiki" totiž vytvořil ze dvou slov Rei (vesmírná, spirituální) a Ki (životní energie) pan Mikao Usui, který žil na přelomu 19 a 20. století v Japonsku a který vytvořil společně se svými žáky i výukový systém pomáhající naučit se být s reiki v energetickém spojení a pomáhat si tím sobě i jiným.  

Energií reiki se může naučit používat každý člověk, není třeba mít k tomu žádné zvláštní vrozené schopnosti. Při naplnění těla vibrací energie, kterou zprostředkovává při zasvěcení mistr reiki, si energetický systém sám vytváří schopnost umožňující tělu přeměňovat přijímanou univerzální vesmírnou energii na harmonizující léčivou vibraci lásky proudící přes energetická centra na rukou.

V klasickém systému výuky probíhá zasvěcení při osobním setkání učitele s žákem. Většinou se to děje na kurzu, protože nedílnou součástí klasického zasvěcení jsou ústně předávané informace pomáhající rozprouděnou energii lépe zpracovat a léčivou harmonizující energii reiki  tak trvale přijímat a efektivně ji využívat pro sebe a případně i pro pomoc druhým lidem nebo zvířatům, rostlinám či celé přírodě. Stejně důležitou součástí zasvěcení je i praktická část,  na dobře vedeném kurzu se žák  naučí prakticky své schopnosti využívat pokládáním rukou na své tělo i na tělo druhého člověka. Osobní přístup učitele k žákovi je v klasickém systému reiki důležitý, protože každý žák přijímá reiki jinak a učitel předává informace vždy tak, aby mu žáci, kteří jsou přítomní na kurzu,  porozuměli a naučili se reiki dobře používat.

Jakmile žák přijaté informace zpracuje a naučí se techniky práce s reiki prostřednictvím pokládání rukou, má možnost se na kurzu druhého stupně naučit pracovat s reiki i bez pokládání rukou na tělo. K tomu je potřeba přijmout zasvěcení do základních symbolů reiki, jejichž použití mnohonásobně zvyšuje možnosti práce s energií. Práce se symboly reiki je jednoduchá a vhodná pro každého,  jedná se o grafické znaky podobné písmenům, které si člověk může nakreslit nebo představit, když chce energii reiki pomocí druhého stupně více rozproudit. V klasickém systému reiki proudí harmonizující energie reiki skrze symboly tehdy, když je žák přijme od svého učitele. Měnit učitele pro přijetí druhého stupně i vyšších stupňů je sice možné, někdy to však může způsobit neporozumění informacím, proto je při změně učitele vhodné navštívit i kurz prvního stupně nového učitele nebo se s ním domluvit na takové formě kurzu nebo komunikace, která umožní sladit se s učitelem v průběhu kurzu.

Třetí stupeň klasického systému byl v minulosti předáván jen lidem, kteří našli své poslání ve výuce reiki, proto symbol, který  reiki v tomto stupni rozproudí, byl označován jako mistrovský. Reiki při jeho použití proudí i do vyšších duchovních těl. Tím se urychluje spirituální vývoj a reiki pomáhá na osobní duchovní cestě. Proto byl v minulosti využíván i mistry reiki, kteří své poslání učit reiki necítili a chtěli se věnovat pouze svému duševnímu růstu nebo léčitelství. Tím vznikla potřeba vytvořit pro budoucí učitele čtvrtý stupeň.

Zde se již žák nenaučí žádnou techniku, která by mu pomáhala zvyšovat proudění energií v jeho těle, dostane pouze zasvěcení, které mu umožňuje do reiki zasvěcovat a výuka je zaměřena na předání zasvěcovacích rituálů a zkušeností novému učiteli. Každý člověk má stejnou možnost stát se profesionálním učitelem reiki, oprávnění učit reiki získává od svého učitele reiki poté, kdy se naučí své schopnosti používání reiki předávat druhým lidem. Potom už záleží jen na něm, jak svých schopností využije.

V dnešní době existuje mnoho lidí, kteří nejsou učitelé, využívají reiki třetího stupně pro svou potřebu a i když se nevěnují zasvěcování do reiki, umí reiki rozproudit mistrovským způsobem pro svůj duševní růst a v jejich blízkosti se často dějí zázraky, i když se nevěnují ani léčitelství. Rovněž existuje mnoho učitelů reiki, kteří reiki neučí a věnují se pouze svému duševnímu růstu nebo léčitelství, případně vedou různé duchovní či ezoterické kurzy. Zasvěcení na reiki mistra učitele není závazkem, že bude člověk tuto činnost vykonávat po zbytek života. Pro někoho je to pouze kousek jeho cesty, pro jiného to může být naplněním jeho životního poslání.

Kromě klasické výuky se v systému reiki v průběhu desetiletí vyvíjely i různé netradiční přístupy, zasvěcování na dálku nebo rozdělení výuky do více stupňů, případně kombinování výuky reiki s dalšími duchovními či léčitelskými technikami. Toto propojování různých léčitelských či duchovních metod s reiki může být sice pro žáka obohacující, nicméně pro většinu lidí je to zbytečně komplikované, protože klasický výukový systém je jednoduchý a přitom komplexní.

Ráda se věnuji lidem, kteří hledají informace o energiích nebo chtějí sdílet zkušenosti. Proto budu ráda v kontaktu s každým, kdo se mi ozve, můžete napsat na adresu iva@iril.cz.

Autorka článku: mistryně reiki Iva Janíčková
Další články o reiki.