Jak se naučit reiki


Lidé, kteří mají od přírody rozvinuté léčitelské schopnosti nebo senzibilně vnímají proudění energie přes své tělo i ruce, někdy využívají stejných nebo podobných technik práce s energií jako lidé pracující s reiki. Rovněž lidé, kteří na sobě duchovně pracují, v meditacích posilují své tělo, duši i ducha, se mohou v určité fázi svého duchovního vývoje spojit s vibrací vesmírné energie podobné energii reiki.

Ke spontánně rozvinutým schopnostem nebo i k vlastním duchovním schopnostem rozvinutým duchovní prací na sobě  je však třeba mít postoj jako k individuální cestě i k vlastní léčebné metodě a nezaměňovat ji s reiki, i když účinky mohou být někdy podobné. Vibrace energie, která nám byla dána schopnostmi Dr. Usui, má v sobě zakódovánu energetickou informaci, že se předává z učitele na žáka, a proto ji nelze předat jinak.

Naopak s energií reiki se může naučit pracovat každý člověk, není třeba mít k tomu žádné zvláštní vrozené schopnosti. Energetický systém si sám při naplnění těla vysokou vibrací energie, kterou zprostředkovává učitel reiki, vytváří schopnost, která umožňuje tělu přeměňovat přijímanou univerzální vesmírnou energii na harmonizující léčivou vibraci lásky. Naplnění člověka touto vysokou vibrací se nazývá zasvěcení a kromě vytvoření zmiňované schopnosti se při něm rozproudí léčivé vibrace přes energetická centra na rukou, která zůstávají trvale otevřena k předávání této harmonizující energie.

Rozproudit energii v této vyšší vibraci je možné i na dálku, kontakt učitele s žákem nemusí být fyzický, stačí kontakt jejich duší, který se při proudění vysoké vibrace energie vytvoří i na jakoukoliv vzdálenost. V klasickém systému výuky však probíhá zasvěcení ve více úrovních, proto je potřeba, aby bylo provedeno při osobním setkání učitele s žákem. Nedílnou součástí klasického zasvěcení jsou ústně předávané informace pomáhající rozprouděnou energii lépe zpracovat a léčivou harmonizující energii reiki  tak trvale přijímat a efektivně ji využívat pro sebe a případně i pro pomoc druhým lidem nebo zvířatům, rostlinám či celé přírodě. Stejně důležitou součástí zasvěcení je i praktická část,  na dobře vedeném kurzu se žák  naučí prakticky své schopnosti využívat pokládáním rukou na své tělo i na tělo druhého člověka. Osobní přístup učitele k žákovi je v klasickém systému reiki důležitý, protože každý žák přijímá reiki jinak a učitel předává informace vždy tak, aby mu žáci, kteří jsou přítomní na kurzu  porozuměli a naučili se reiki dobře používat. 

Jakmile žák přijaté informace zpracuje a naučí se techniky práce s reiki prostřednictvím pokládání rukou, má možnost se na semináři druhého stupně naučit pracovat s reiki i bez přikládání rukou na tělo. K tomu je potřeba přijmout zasvěcení do základních symbolů reiki, jejichž použití mnohonásobně zvyšuje možnosti práce s energií. Práce se symboly reiki je jednoduchá a vhodná pro každého,  jedná se o grafické znaky podobné písmenům, které si člověk může nakreslit nebo představit, když chce energii reiki pomocí druhého stupně více rozproudit. V klasickém systému reiki proudí harmonizující energie reiki skrze symboly tehdy, když je žák přijme od svého učitele. Měnit učitele pro přijetí druhého stupně i vyšších stupňů je sice možné, někdy to však může způsobit neporozumění informacím, proto je při změně učitele vhodné navštívit i kurz prvního stupně nového učitele nebo se s ním domluvit na takové formě kurzu nebo komunikace, která umožní sladit se s učitelem v průběhu kurzu.

Třetí stupeň klasického systému byl v minulosti předáván jen lidem, kteří našli své poslání ve výuce reiki, proto symbol, který  reiki v tomto stupni rozproudí, byl označován jako mistrovský. Reiki při jeho použití proudí i do vyšších energetických a duchovních těl. Tím se urychluje spirituální vývoj a reiki pomáhá na osobní duchovní cestě. Proto byl v minulosti využíván i mistry reiki, kteří své poslání učit reiki necítili a chtěli se věnovat pouze svému duševnímu růstu nebo léčitelství za pomoci energie. Tím vznikla potřeba vytvořit pro budoucí učitele čtvrtý stupeň.

Zde se již žák nenaučí žádnou techniku, která by mu pomáhala zvyšovat proudění energií v jeho těle, dostane pouze zasvěcení, které mu umožňuje do reiki zasvěcovat a výuka je zaměřena na předání zasvěcovacích rituálů a zkušeností novému učiteli. Každý člověk má stejnou možnost stát se profesionálním učitelem reiki, oprávnění učit reiki získává od svého učitele reiki poté, kdy se naučí své schopnosti používání reiki předávat druhým lidem. Potom už záleží jen na něm, jak svých schopností využije.

V dnešní době existuje mnoho lidí, kteří nejsou učitelé, využívají reiki třetího stupně pro svou potřebu a i když se nevěnují zasvěcování do reiki, umí reiki rozproudit mistrovským způsobem pro svůj duševní růst a v jejich blízkosti se často dějí zázraky, i když se nevěnují ani léčitelství. Rovněž existuje mnoho učitelů reiki, kteří reiki neučí a věnují se pouze svému duševnímu růstu nebo léčitelství, případně vedou různé duchovní či ezoterické kurzy. Zasvěcení na reiki mistra učitele není závazkem, že bude člověk tuto činnost vykonávat po zbytek života. Pro někoho je to pouze kousek jeho cesty, pro jiného to může být naplněním jeho životního poslání. Ráda se věnuji lidem, kteří hledají informace o energiích nebo chtějí sdílet zkušenosti. Proto budu ráda v kontaktu s každým, kdo se mi ozve, můžete napsat na adresu iva@iril.cz.

Autorka článku:
mistryně reiki Iva Janíčková

Další článek o reiki
Všechny články o reiki

Články k zamyšlení
Terapie a kurzy reiki, klub reiki