Karty - nástroj porozumění


Pro hlubší představu, jak je možné vtěsnat prožitky do karet, vám nabízím následující zamyšlení. V přírodě vládnou čtyři živly – oheň, voda, vzduch, země. Všichni je známe, ničivá zemětřesení sice většinou pouze z televizních obrazovek, požáry, povodně a vichřice se však u nás již docela zabydlely. Mnoho esoterických i šamanských nauk spojuje s těmito živly svá učení a jejich prostřednictvím se adepti učí chápat univerzální zákony vesmíru. Nyní si představte pět karet bez obrázků rozložených do kříže.

Jedna karta je uprostřed, je pevným bodem bez níž by kříž nebyl křížem, můžeme ji vnímat jako symbol toho, že vždycky k pochopení čehokoliv potřebujeme mít pevný bod - něco, co již známe. Nebylo by možné cokoliv nového pochopit, kdybychom nic neznali. Neměli bychom totiž srovnání a proces učení je vždy procesem srovnávání toho, co známe s informacemi, které neznáme. Tudíž učení je hlavní pilíř, který je pevným bodem v našem životě, každý z nás prochází trvalou výukou, která nikdy nekončí, stále je co nového se učit.

Druhá karta je nahoře podobně jako je nahoře sever na mapě, třetí karta je vlevo podobně jako na mapě je vlevo západ, třetí karta je dole jako na mapě jih, čtvrtá je vpravo jako na mapě východ. Některá esoterická učení přiřazují těmto světovým stranám jednotlivé živly, na východě vnímají oheň, na západě vodu, na severu vzduch a na jihu zemi. A proč to takto vnímají? Podívejte se na to se mnou, je to logické – východ a západ jsou na mapě protikladné strany stejně jako jsou protikladné vlastnosti ohně a vody (oheň pálí, voda studí, sice je možné vodu ohřát, takže již nestudí, ovšem to je již voda ovlivněná ohněm). Rovněž sever a jih jsou opět na mapě protikladné strany stejně jako jsou protikladné vlastnosti vzduchu a země (vzduch je éterický, téměř nehmotný a země je hmota).

Projevy vlastností živlů však můžeme vnímat nejen na mapě, kde jsou jednotlivým světovým stranám přiřazeny jednotlivé živly, ale i v člověku ve formě povahových vlastností. A opět jsou zde protiklady – člověk, který má v sobě hodně energie živlu ohně, je rozohněný (např. vášnivý nebo zuřivý), člověk, který má v sobě hodně živlu vody se projevuje spíše jako emocionálně chladný, uvnitř sebe si sice prožívá hodně citů, navenek je však často neumí projevit. Když má někdo v sobě hodně živlu vzduchu, je přemýšlivý, jeho mysl ho může i docela ovládat a pokud neovládá on ji, může žít i v trvalém stresu. Člověk, který má v sobě hodně živlu země je naopak ve své mysli klidný a své tělo umí dobře uvolnit.

Toto je pouze malý příklad, jak nám karty mohou pomoci hlouběji chápat univerzální zákony vesmíru a není přitom ani nutné mít na kartách nakresleny žádné obrázky. Jestli se někomu již nyní zdá, že tarot je složitý a nikdy ho nemůže pochopit, tak vás chci ubezpečit, že máte pravdu. Chtít pochopit tarot opravdu ve všem, co nám tarot může nabídnout, je nemožné. Je to jako by člověk chtěl pochopit všechny přírodní zákony včetně těch, které ještě vědci neobjevili. Ve vesmíru souvisí všechno se vším a najít všechny souvislosti je úkol pro hodně složitý počítač, jaký zatím člověk nesestavil.

V tomto příkladu jsme rozebírali pouze jediný symbol – symbol kříže, a to ještě navíc velmi stručně, protože kříž je možné chápat ještě z mnoha dalších úhlů pohledů než jenom jako pomůcku pro přiřazení jednotlivých vlastností živlů vlastnostem člověka. Navíc vlastnosti tak, jak jsem je k živlům přiřadila já, je moje zkušenost, ke které jsem došla za posledních deset let práce se svými i s vesmírnými energiemi a nečiním si nárok na jedinou pravdu, vím, že například existují nauky, které přiřazují jednotlivé živly jiným světovým stranám, a tyto nauky mají svůj základ opět v lidských prožitcích, jenom si je jinak pojmenovali nebo se na ně dívali z jiného úhlu pohledu. Nechci vás však od vaší touhy porozumět tarotu odradit, protože i když nemůžeme nikdy pochopit všechno, přesto stojí za to snažit se porozumět alespoň tomu, čemu porozumět můžeme. I to nám může pomoci zorientovat se v mnoha souvislostech, které náš život ovlivňují.

Další články o tarotu

Iva Janíčková