Co jsou andělské meditace


Andělé jsou vibrace jemnohmotné duchovní energie, s níž se můžeme spojit v klidu mysli. Nejčastěji k tomuto spojení dochází při meditaci, která je vedená člověkem, který má s touto vibrací již duševní spojení vytvořeno a který do stavu meditace pomáhá člověka uvést. Je to však jen jedna z možností, ke spojení s vibrací andělů může dojít i spontánně. Člověk, který je s anděly v dobrém duševním spojení, se vyznačuje tím, že umí prožívat vnitřní duševní klid a má dobrou intuici. Proto andělské meditace přinášejí duševní odpočnek, klid mysli i odpovědi na otázky.

Spojení s anděly přitom můžeme vnímat i jako spojení s pozitivními bytostmi duchovního světa, které pomáhají i v běžném životě mimo meditaci. Mnoho lidí přitom v existenci andělských bytostí nevěří, protože je považují za náboženské pohádky nebo se s nimi neumí spontánně spojit tak, aby jim andělé mohli pomáhat. Andělé totiž svou pomoc v běžném životě lidem nevnucují, pomáhají jen tam, kde je pomoc přijímána.

Proto člověk, který se chce naučit přijímat andělskou pomoc, může začít andělskými meditacemi, které pomáhají vytvořit si s andělským světem své spojení.  Na našich kurzech andělských meditací pomáháme začátečníkům spojení s anděly si vytvořit a po kurzu si je udržovat. Lidem, kteří již spojení s anděly  mají, mohou andělské meditace na kurzu spojení s anděly posílit, případně získat odpovědi na své otázky.

Autorka článku: Iva Janíčková
další články o meditacích