Kdo jsou to andělé


Andělé jsou energetické bytosti, které lidem pomáhají v mnoha oblastech života. Každému člověku se přitom projevují jinak, podle jeho víry a schopností vnímat svět jemnohmotných duchovních energií, v němž andělé žijí.  

Mnoho lidí v existenci andělů nevěří, protože je považují pouze za pohádky, které si vymyslela různá náboženství.  Andělé však existují v duchovním světě  bez ohledu na to, kolik lidí v ně věří. Vznikli jako součást duchovního světa současně se vznikem lidských duší a jsou tím od nepaměti jeho nedílnou součástí. Různá náboženství jim dala různá jména, vytvořila jim hierarchie a tím dalo každé náboženství lidské víře v duchovní svět určitý řád. A andělé se tomu nebránili ani nebrání. Jsou to svobodné bytosti, pomáhají každému bez ohledu na to, v jaké víře k nim přistupuje. Pomáhají prostřednictvím intuitivních myšlenek i ateistům a lidem věřícím pouze ve hmotu, každému ovšem pouze do té míry, jak jim to vnitřní duševní svět dotyčného člověka umožní.

Andělská jemnohmotná energetická těla můžeme vnímat různými příjemnými pocity, pozitivními duševními prožitky, pocitem klidu a bezpečí, někteří lidé je i vidí vnitřním zrakem jako energetické bytosti nebo jako barevné vibrace, nejčastěji je však vnímáme prostřednictvím intuitivní mysli. Člověk, který je s anděly v dobrém duševním spojení, se vyznačuje tím, že umí prožívat vnitřní duševní klid a má dobrou intuici, která mu pomáhá tvořit si myšlenkami svou pozitivní realitu a být ve správném čase na správném místě. Andělé však umí pomáhat i lidem, kteří s nimi duševní spojení dosud nemají. Umí totiž utěšit, povzbudit, ochránit, pomáhají v mnoha životních situacích. Rádi však pomáhají i lidem, kteří se chtějí s anděly spojit – pomáhají při odpuštění, při meditaci pomáhají zklidňovat mysl nebo i rozvíjet intuici.

Někteří lidé si však přítomnost andělů ve své blízkosti neuvědomují, protože svou intuici považují pouze za součást svých duchovních schopností a jejich pomoc jen za šťastné okolnosti.  Někteří lidé si naopak myslí, že anděly ve své přítomnosti nemají, protože mají život plný smutku a bolesti. Andělé pomáhají rádi i těmto lidem, jen se v jejich životě nemohou plně projevit, protože možnosti andělů zasahovat do osudových dějů je omezená a rovněž poslouchat intuici často nešťastní lidé neumí. Když se však člověk zklidní a poprosí v duchu anděly o pomoc, jejich možnosti pomáhat se tím zvýší. Každý člověk si může vytvořit svůj život podle svých představ a andělé mu v tom rádi pomohou, jen je třeba přijmout, že tato možnost existuje.

Pokud  máte chuť sdílet své zážitky s anděly, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: Iva Janíčková
další články o andělích
naše andělské semináře