Všímavost


Všímavost (mindfulness) je cestou k nalezení duševní rovnováhy. Je to zvláštní druh pozornosti - v přítomném okamžiku, všemi smysly a bez posuzování v běžném každodenním životě. Všímavost nás učí, že pocit štěstí a radosti ze života nezávisí na vnějších podmínkách.

Na kurzech naše lektorka předává své zkušenosti s meditacemi všímavosti pomáhajícími žít v klidu mysli v přítomném okamžiku a vede i tréninkové programy, které umožňují navyknout si ovládat svou mysl pod vedením učitele.

 

Den všímavosti

Tříhodinový vstupní kurz do systému meditací všímavosti (mindfulness). Vhodné pro začátečníky, seznámení se s technikami všímavosti.