Všímavost


Všímavost (mindfulness) je cestou k nalezení duševní rovnováhy. Je to zvláštní druh pozornosti - v přítomném okamžiku, všemi smysly a bez posuzování v běžném každodenním životě. Všímavost nás učí, že pocit štěstí a radost ze života nezávisí na vnějších podmínkách. Pomáhá nám lépe porozumět sobě samým a svému jednání a  nalézt více klidu a vyrovnanosti. Náš kurz rozvoje všímavosti je rozdělen do 5 jednodenních seminářů, které na sebe tématicky navazují a umožňují procvičovat si naučené techniky i v domácím prostředí  po celou dobu konání kurzu pod vedením učitele.

Začátek je vždy v 9.00 hod., končí se kolem 15.30 hod.
Cena je 6 900,- Kč (rodiče samoživitele nebo studenty, důchodce je sleva 20%).