Naše škola reiki


Ve sdružení IRIL předáváme reiki ve třech stupních klasického Usui systému reiki, čtvrtý stupeň je cestou reiki mistra učitele.

V prvním stupni se naučíte pokládat ruce na své tělo i na tělo druhého člověka a přes vaše ruce se rozproudí energie reiki, která vám začne léčit vaše zdravotní potíže a uklidňovat psychiku. Jestli se cítíte dobře a jste zdraví, tak budete mít možnost používat reiki pro prevenci nemocí a pomáhat i druhým, aniž byste při tom vlastní energii ztráceli. Jestli máte zdravotní potíže a přesto byste chtěli pomoci i druhým, v jisté míře podle vašich potíží je to možné taky, reiki vás bude léčit i při pomoci druhým. Rovněž budete mít možnost pomocí reiki snižovat vedlejší účinky léků, čistit paměť zdí v místnostech, předávat reiki zvířatům, rostlinám, všemu živému i neživému.

Ve druhém stupni se proudění reiki zesílí a budete mít možnost pracovat s reiki na dálku, řešit své potíže posíláním reiki do minulosti a rovněž budete mít možnost pomocí reiki pozitivně ovlivnit budoucnost. Je to práce se symboly, které  se žák naučí podobně jako se ve škole učí psát a potom je při práci s reiki používá (buď je kreslí nebo si je představuje).

Ve třetím stupni se proudění reiki opět zesílí a reiki vás začne vést k hlubšímu porozumění sobě i druhým lidem, k porozumění životu.

Po absolvování třetího stupně umožňujeme našim žákům přijmout zasvěcení, které spojuje  s tzv. netradiční vibrací mistrovské energie, která přijímání reiki posílí. Každý z nás přitom předává podle svých zkušeností jiné meditační techniky. Ve čtvrtém stupni se naučíte předávat reiki zasvěcením.

Pro zájemce o doplňující kurzy a hlubší duchovní práci na sobě, kteří se zajímají o karty, nabízíme možnost sebepoznání prostřednictvím systému, který vyučujeme na kurzu tarotu. Naši cestu reiki je rovněž možné spojit s vědomým přijímáním andělské pomoci, naše zkušenosti předáváme na andělských seminářích, které jsou zaměřeny na seznámení s anděly i na sebeléčení (těla i duše), partnerské páry, které chtějí svou cestu s reiki posílit o společné spirituální zážitky, se mohou naučit partnerskou tao masáž. Kromě kurzů a technik léčení, které prezentujeme na našich webových stránkách, předáváme svým žákům zkušenosti a poznání i individuálně nebo na kurzech prezentovaných na jiných stránkách. Více se o každém z nás a jeho nabídce dozvíte v kontaktech.

Kurz, zasvěcení - to je začátek, vstup na cestu s reiki, důležitá je praxe, čím  déle a intenzívněji člověk reiki používá, tím více cítí, že reiki pomáhá. Chceme každému jeho cestu s reiki usnadnit, ale nikomu se přitom nevnucovat. Každý žák má vlastní svobodnou cestu s reiki. Proto jsme  v kontaktu s každým, kdo chce být v kontaktu s námi. Odpovídáme našim žákům na dotazy e-mailem nebo telefonicky a jako další doplňující aktivitu umožňujeme zájemcům účastnit se i vzájemného reikování. Rovněž pro osvěžení si informací má každý možnost si kurz zdarma nebo za dobrovolnou částku zopakovat.

Naší filosofií při práci s reiki je: „Reiki je zde pro každého, nikomu se však nevnucuje. Je to síla, která vede a pomáhá v osobním růstu i na duchovní cestě nalézat zdraví i pěkné vztahy. Léčí tak nejen tělo, ale i duši. Proto můžeš reiki používat, jak často chceš a taky můžeš reiki nabídnout i druhým lidem, kteří ještě neví, že je zde tato léčebná síla i pro ně."

Proto umožňujeme reiki přijmout každému zájemci, který dosud s reiki nepracuje nebo má sice zasvěcení, ale cítí, že by kurz rád absolvoval. Opakované zasvěcení nevadí a proudění reiki posílí.


Články o reiki:
Co je to reiki, Pro koho je reiki, Jak reiki léčí, Jak se naučit reiki, Naše škola reiki, Moje cesta s reiki, Můj život s reiki, Bércové vředy a reiki, Tropické vedro a reiki

Naše nabídka:
kurzy reiki, harmonizující terapie reiki

Iva Janíčková