Naše škola reiki


Ve výukovém systému reiki založeném panem Usui se v průběhu let vytvořilo mnoho různých škol i duchovních směrů, protože reiki není náboženský systém určující, jak má být vnímána jediná duchovní pravda, a proto si každý mistr reiki prochází svými poznáními, která předává, jeho žáci je přijímají svobodně a když se z žáka stane mistr, jde opět dál svou cestou tak, jak ho vede jeho intuice, přičemž může zůstat se svým mistrem v kontaktu a vzájemně si mohou při výuce lidí pomáhat a podporovat se nebo se může osamostatnit, každý se rozhoduje sám, podle své víry a svědomí. Když jsme s mým mistrem reiki, Lubomírem Šopfem, s reiki začínali, věděli jsme, že chceme spolupracovat a že chceme předávat reiki v klasickém systému výuky, který se u nás začal šířit počátkem devadesátých let. Lubomír navštívil svůj první kurz v tomto systému v roce 1996 a v následujících letech pak prošel mnoha kurzy u různých reiki mistrů věnujícím se výuce v tomto klasickém systému i v různých alternativních školách reiki, které v té době u nás již rovněž působily. Informace, které zde získal, mně zprostředkovával, a proto když jsem od něho dostala své zasvěcení na reiki mistra učitele a prošla si určitou část své cesty sama ve spolupráci s několika jinými reiki mistry, rozhodla jsem se všechna naše poznání využít pro vytvoření výukového systému, jehož základem je klasický výukový systém založený na principu předávání zasvěcení na kurzech, kdy je celkové zasvěcení rozděleno do tří stupňů a čtvrtý stupeň je mistrovský, určený pro budoucí učitele reiki.

Rozhodnutí následovat klasickou školu reiki bylo jednoduché, protože na rozdíl od některých duchovních škol reiki, je klasický systém jednoduchý a současně univerzálně využitelný tak, že může nahradit mnoho různých ezoterických léčebných technik a přitom umožňuje provádět zasvěcení komukoliv - duchovním mistrům, kteří cítí potřebu spojit se s vibrací reiki, úplným začátečníkům, kteří nemají zatím zkušenosti s meditacemi či jiným způsobem zklidňování mysli i lidem používajícím různé ezoterické či duchovní metody, kteří chtějí svou metodu o proudění reiki obohatit. A v průběhu let se ověřilo, že je klasický výukový systém opravdu vhodný pro každého, na kurzy přicházejí lidé všech duchovních úrovní, lidé s depresemi užívající léky, lidé s neklidnou myslí a rozkolísanou psychikou i duchovní mistři, kteří mají v duši klid a mír, vyzařuje s nich láska a mohou i mistra reiki učit, lidé zdraví i nemocní. A tito lidé jsou různého vzdělání i věku, ženy, muži i děti, důchodci, pracující ve všech oborech i studenti, nejstarší účastník kurzů měl 89 let, nejmladší 18 měsíců. A každému reiki pomáhá tak, jak umí léčebnou sílu přijmout a techniky využití si každý zvolí, jaké mu vyhovují.

V prvním stupni se reiki rozproudí přes ruce prostřednictvím zasvěcení, které probíhá formou harmonizujícího léčebného rituálu, při němž se reiki rozproudí ve vibraci vytvářející schopnost trvalého proudění reiki přes ruce. Toto zasvěcení provádíme v průběhu jednodenního kurzu celkem třikrát a každý má možnost si ho v klidu prožít. Současně se zde účastníci kurzu naučí, jak své nové schopnosti využít, vyzkouší si dávat reiki sobě i jiným. Klasický systém výuky reiki byl v devadesátých letech hodně orientován na léčitelství pomocí reiki, s touto tématikou sice na kurzu seznamujeme, aby měl každý možnost po kurzu pomáhat svým blízkým a přitom své schopnosti dále rozvíjet svou duchovní prací na sobě, nicméně velký důraz klademe již od prvního stupně na pomoc sám sobě - sebeléčení, relaxaci a zklidňování mysli za pomoci reiki. Součástí klasického systému výuky je i vytvoření dlouhodobého pozitivního vztahu žáka s učitelem, protože k dobrému osvojení dlouhodobého dobrého proudění reiki přes tělo, je potřeba reiki používat a teprve při samotném používání si člověk vytváří svou osobitou zkušenost, která mu proudění reiki přes tělo dobře upevňuje. Protože i když zasvěcením se vytváří doživotní proudění reiki přes ruce, je třeba reiki používat, aby reiki dobře proudila a její proudění nesláblo.  A i když jsou techniky používání velmi jednoduché, je učitel reiki při tomto procesu poradcem a průvodcem, pokud to žák potřebuje a žádá.  Proto dáváme i v naší škole reiki možnost zůstat po kurzu s učitelem reiki v kontaktu, když žák potřebuje při používání reiki poradit. Organizujeme rovněž setkání reiki klubu a samozřejmostí jsou brožurky s technikami použití, které jsme vytvořili a které po kurzu pomáhají našim žákům nové schopnosti si upevňovat.

Ve druhém stupni předáváme zasvěcení umožňující používat tři symboly předávané v klasickém výukovém systému, které  se žák naučí podobně jako se ve škole učí psát a potom je při práci s reiki používá (buď je kreslí nebo si je představuje). Ve své jednoduchosti a univerzálnosti klasického výukového systému se jedná o tři symboly, které je možné ve spojení s myšlenkou záměru využít velmi mnohostranným způsobem i bez použití proudění reiki přes ruce, které ovšem současně proudění reiki přes ruce posilují.  Mezi prvním a druhým stupněm doporučujeme ponechávat několikatýdenní přestávku, aby si tělo dobře na proudění reiki zvyklo, někteří lidé však tuto přestávku nepotřebují, jejich tělo si zvyká velmi rychle a pokud jsou připraveni přijímat informace o dalších technikách použití, tak umožňujeme přijmout zasvěcení do druhého stupně i velmi brzy po prvním zasvěcení, vždy se jedná o individuální posouzení, zda je žák připraven. Mezi druhým a třetím stupněm pak doporučujeme přestávku pro zpracovávání energie několik měsíců, rovněž se však jedná o individuální záležitost, každý potřebuje tuto přestávku jinak dlouhou.  

Součástí naší školy reiki je i možnost předávat zasvěcení do druhého a třetího stupně absolventům kurzů jiných mistrů, kteří přijali zasvěcení v klasickém výukovém systému a chtějí v naší škole pokračovat na vyšší stupně. V případě, že však zájemce přijal zasvěcení v některé alternativní duchovní škole reiki, která se od klasické školy reiki v technikách použití příliš vzdálila nebo součástí klasického výukového systému nikdy nebyla, je potřeba provést zasvěcení i do stupňů, které již zájemce v minulosti přijal. Stejně tak umožňujeme přijmout opakovaně zasvěcení do prvního stupně našim žákům i absolventům kurzů jiných mistrů, což je vhodné v případě, kdy lidé již zasvěcení do reiki mají, ale dlouhodobě reiki nepoužívají. Určitými technikami použití je sice možné reiki znovu dobře rozproudit i bez opětovného zasvěcení, opakované zasvěcení je však rychlejší a efektivnější možností.  

Ve třetím stupni předáváme zasvěcení do symbolu, který rozproudí reiki v duchovní úrovni těla, což pomáhá vytvářet si trvalý vnitřní duševní klid. Po absolvování třetího stupně umožňujeme našim žákům přijmout i další duchovní zasvěcení pomáhající se uzemňovat, spojit se i s vlastním duchem (Vyšším Já) a učit se od různých duchovních mistrů intuitivně prostřednictvím andělů. Čtvrtý stupeň umožňujeme absolvovat každému, kdo má dostatek zkušeností s reiki, využívá pro svůj duševní růst reiki třetího stupně a má základní duševní předpoklady i pro výuku druhých lidí. Naší vizí je rozšířit naši školu reiki o další spolupracovníky, kteří chtějí pomáhat lidem tím, že je naučí, aby si pomáhali sami. Naší filosofií při práci s reiki je: „Reiki je zde pro každého, nikomu se však nevnucuje. Je to síla, která vede a pomáhá v osobním růstu i na duchovní cestě nalézat zdraví i pěkné vztahy. Léčí tak nejen tělo, ale i duši. Proto můžeš reiki používat, jak často chceš a taky můžeš reiki nabídnout i druhým lidem, kteří ještě neví, že je zde tato léčebná síla i pro ně."

Pokud se chcete o reiki více dozvědět nebo máte chuť sdílet své zkušenosti, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku:
mistryně reiki Iva Janíčková

Další článek o reiki
Všechny články o reiki

Články k zamyšlení
Terapie a kurzy reiki, klub reiki