Naše škola reiki


V našem výukovém systému se věnujeme zasvěcování do reiki v klasickém výukovém systému, který je rozdělen do tří stupňů umožňujících rozproudit si reiki pro své zdraví, duševní rovnováhu, harmonii i klid mysli a současně i pro pomoc druhým. Čtvrtý stupeň je určen pro zasvěcení reiki mistra učitele.

Používat reiki se může naučit každý, není třeba mít rozvinuté žádné zvláštní schopnosti a rovněž není třeba mít před kurzem jakékoliv teoretické znalosti. Na každém kurzu se dozvíte, jak pracovat s energií příslušného stupně, získáte schopnosti pracovat s energií a prakticky si vyzkoušíte základní techniky použití. Pro další prohlubující práci s energií dostanete písemné materiály, které vám budou pomocníkem na vaší další cestě a budete mít možnost být v kontaktu se svým mistrem reiki, když budete potřebovat.

Kurz reiki prvního stupně je jednodenní a je určen pro každého, kdo se o energii reiki zajímá, dozvíte se zde všechno potřebné k tomu, aby reiki přes vás mohla trvale proudit a dostanete zasvěcení, které reiki rozproudí přes vaše ruce. Toto zasvěcení provádíme na kurzu celkem třikrát a každý má možnost si ho v klidu prožít. Tím získáte možnost reiki používat pokládáním rukou pro pomoc sám sobě i pro druhé - lidi, zvířata, rostliny, minerály, energetizovat vodu, jídlo, snižovat vedlejší účinky léků. Rovněž si zde základní jednoduché použití reiki vyzkoušíte.

Po kurzu budete mít možnost využívat reiki jako doplněk léčby svých zdravotních potíží a pokud jste zdraví, budete mít možnost používat reiki pro udržování zdraví, zlepšování duševní rovnováhy i jako pomoc při meditaci.  Rovněž budete mít možnost zprostředkovat reiki formou terapie svým blízkým, ochraňovat  své energie při masážích či náročných profesích při práci s lidmi, dávat reiki domácím zvířatům.

Kurz druhého stupně je rovněž jednodenní a doporučujeme ho absolvovat jeden nebo dva měsíce po prvním stupni, aby mělo tělo možnost si na proudění reiki zvyknout. V případě potřeby je však možné přijmout zasvěcení do druhého stupně i dříve nebo později. Na kurzu se naučíte používat reiki pomocí tří symbolů. Jedná se o specifické grafické znaky připomínající písmena, které se na kurzu naučíte používat jako pomůcku pro intenzívnější rozproudění reiki přes ruce i bez použití rukou jen na základě mentálního záměru. 

Po kurzu budete mít možnost rozproudit reiki přes ruce intenzivněji a rovněž posílat reiki i na dálku mimo prostor i čas s jakýmkoliv pozitivním záměrem. To vám pomůže např. při zklidňování své psychiky a vytváření si duševního klidu v meditaci, reiki vám bude pomáhat i při zbavování se zlozvyků, zvyšování vůle, zlepšování komunikace, zbavování se strachu z nepříjemných situací, budete mít i možnost očišťovat prostory od negativních energií a mnoho dalších užitečných věcí včetně posílání reiki na dálku jiným lidem, zvířatům i přírodě. Mezi druhým a třetím stupněm pak doporučujeme přestávku pro zpracovávání energie několik měsíců.  

Ve třetím stupni se naučíte používat symbol určený v klasickém výukovém systému pro duševní růst mistra reiki. Reiki vám při jeho používání zesílí intuici a pomůže vám vytvářet si harmonii těla, duše a ducha. Součástí kurzu je i naučení se několika meditací, které pomáhají vytvářet si vnitřní duchovní klid. Po kurzu budete mít možnost používat reiki stejnými technikami jako v prvním i druhém stupni, vibrace reiki však bude přes vás proudit intenzivněji a prostřednictvím vaší intuice vás povede.  Pro vaše lepší uzemnění budete mít možnost přijmout i doplňující zasvěcení, které umožní energii reiki, aby vás prostřednictvím třetího stupně naplňovala ve vašich duchovních tělech intenzivněji. Toto zasvěcení předáváme na kurzu prohlubujícím reiki třetího stupně a je vhodné ho přijmout přibližně měsíc po zasvěcení třetího stupně, může to však být i dříve nebo později.

Čtvrtý stupeň umožňujeme absolvovat každému, kdo má dostatek zkušeností s reiki, využívá pro svůj duševní růst reiki třetího stupně a má základní duševní předpoklady i pro výuku druhých lidí. Naší vizí je rozšířit naši školu reiki o další spolupracovníky, kteří chtějí pomáhat lidem tím, že je naučí, aby si pomáhali sami. Naší filosofií při práci s reiki je: „Reiki je zde pro každého, nikomu se však nevnucuje. Je to síla, která vede a pomáhá v osobním růstu i na duchovní cestě nalézat zdraví i pěkné vztahy. Léčí tak nejen tělo, ale i duši. Proto můžeš reiki používat, jak často chceš a taky můžeš reiki nabídnout i druhým lidem, kteří ještě neví, že je zde tato léčebná síla i pro ně."

Pokud budete chtít být v průběhu zasvěcování do jednotlivých stupňů i po absolvování všech kurzů v pravidelném nebo občasném kontaktu s dalšími lidmi používajícími reiki, budete mít možnost být členem reiki klubu a účastnit se  setkání, na nichž si členové vzájemně pomocí reiki pomáhají. Tato setkání probíhají občasně fyzicky v prostorách pro kurzy nebo pravidelně na dálku prostřednictvím uzavřené skupiny na facebooku. Rovněž našim žákům umožňujeme účastnit se jednotlivých kurzů i opakovaně za symbolický poplatek, protoež opakování je matkou moudrosti a opakované zasvěcení pomáhá reiki rozproudit intenzivněji. Tuto možnost využívají především ti naši žáci, kteří reiki delší dobu nepoužívají a cítí potřebu podpory.

Zájemcům o porozumění vesmírným energiím, které proudění reiki posilují vírou v duchovní svět nabízíme i kurzy o andělích, které jsou určeny hlavně těm našim žákům, kteří chtějí vědoměji využívat své intuice, rozvíjet svůj vnitřní duševní potenciál nebo se věnovat meditacím s vesmírným světlem, které pomáhají více rozproudit vlastní energii. Mohou je však navštívit i lidé zajímající se o anděly (pozitivní vesmírné inteligence). Víra v tento duchovní svět může proudění reiki doplnit o další možnosti. Pro sebepoznání nabízíme i kurzy tarotu, které pomáhají více porozumět vlastními duševnímu nitru a vědomě si tím odstranit chaos v mysli. I toto zklidnění pomáhá reiki více rozproudit. Tyto doplňující kurzy nabízíme proto, že každý člověk je jiný. Někomu pomůže pro zklidnění mysli pouze reiki, jiný potřebuje k reiki přidat meditaci,  další potřebuje i hlubší sebepoznání. Rádi vás na naše kurzy pozveme a pokud se chcete o reiki dozvědět více nebo máte chuť sdílet své zkušenosti, můžete se ozvat autorce článku na e-mail iva@iril.cz.

Autorka článku: mistryně reiki Iva Janíčková

Další články o reiki.