Energetické masáže


Energetických masáží, při nichž masér vědomě pracuje s energiemi těla, existuje mnoho a každá z těchto masáží má svá pravidla. Často se jedná o různé masérské techniky vycházející z poznání proudění energií v těle učiněná východními kulturami, které se studiu proudění energií v těle věnují po tisíciletí (např. umění shiatsu pochází z Japonska, thajské masáže z Thajska, tao masáže z Číny), ve 20. století však začaly vznikat i v západním světě masérské techniky, které vedou k vědomé práci s energií proudící v těle (např. Dornova metoda pochází z Německa, Breussova z Rakouska, Kraniosakrální z USA).

Filosofie všech východních metod však pochází ze stejného filosofického mnoha tisíci lety zkušenostmi prověřeného základu, kdy je na lidské tělo pohlíženo jako na ucelený komplex orgánů, vzájemně propojených energetickými drahami, které je možné ovlivnit speciálními tahy, pasívními cviky, tlakem na určitá místa na těle. Moderní západní metody zase vycházejí z poznání, že určité cviky, tahy i tlak v určitých místech rozproudí energii a tím se aktivují samoléčící schopnosti těla.

Lidské tělo je všude na světě již po tisíciletí stejné, pouze lidé procházející poznáním jeho funkcí postupně objevují v různých částech světa a v rozdílných dobách možnosti, jak se mu efektivně věnovat a objevují přitom nápadně podobné metody. Těžko říct, jak mnoho byl propojen svět starověkých východních civilizací, nicméně jisté je, že čínské masáže thuina, které jsou dnes součástí celostní čínské medicíny, se podobají některým technikám shiatsu stejně jako se jim podobají techniky thajské masáže i techniky reflexní terapie (masírování chodidel). Rovněž některé techniky západních energetických masáží mají s nimi mnoho společného, i když vznikly v jiném čase a na základě jiného poznání.

Mnoho masérů dnes jednotlivé techniky východních i západních metod práce s energií integrují i do klasické masáže nebo je nabízejí samostatně, záleží na osobnosti maséra, jak naloží se znalostmi předávanými v dnešní době na mnoha různých masérských kurzech organizovaných pro laiky, kteří si chtějí navzájem pomáhat v rodině, i pro profesionály nabízející své služby široké veřejnosti.

Rádi vás pozveme na energetické masáže, kterým se věnujeme v Brně. Jedná se o japonské masáže shiatsu a čínské tao masáže, přičemž obě masáže se můžete i naučit, rádi své zkušenosti předáváme na kurzech shiatsu a na kurzech tao masáže pro partnerské páry.

další články o masážích

Iva Janíčková