Články k zamyšlení


Dobro a zlo v životě
Elektřina má sice plus a mínus, ale elektřina není plusová ani minusová, je jen jedna. Stojí na jedné straně baterie a aby mohla proudit, musí proudit odněkud někam a my si pouze pro to, abychom to rozeznali, udělali označení plus a mínus.… celý článek

Pohled na náboženství a kostel
Když jsem byl malý kluk, musel jsem neděli co neděli chodit do kostela. Ne, že by rodiče byli silně věřící, ale bydleli jsme na vesnici a tam se to prostě nosilo. Kluci stávali vždy blízko oltáře, aby pan farář na ně viděl. Jednou do mě kamarád strčil ... celý článek

Zdravá výživa podle selského rozumu
Během svého života jsem již slyšel tolik návodů na správné stravování, tolik popisů diet, že jen je vyjmenovat, dá dost práce. Popsat je všechny, to si rozhodně netroufnu. Co který způsob stravování přináší? Obvykle zkušenosti autora, co ale může dát zkušenost jednoho člověka  ... celý článek

Láska k tělu - jak jednoduché
Dnes jsem se pevně rozhodl přestat odkládat věci ve svém životě – začínám zítra …. Tuto větu jsem si jednou přečetla v dopise, který mi přišel, zasmála jsem se této větičce jako dobrému vtipu a pak v návalu jiných „důležitých“ informací jsem na to okamžitě zapomněla ... celý článek

Smysl života
Lidé hledají smysl života. Navštěvují různé duchovní školy, ezoterické kurzy a přednášky, modlí se, dělají meditace všeho druhu, cvičí. … celý článek

Štěstí v sobě
Před lety jsem slyšela, že existuje nějaký jogín, který když se ráno probudí, tak se rozhodne, jestli bude celý den šťastný nebo nešťastný. Nechápala jsem to. Moje zkušenost byla jiná a ptala jsem se sama sebe - jak se může o svém štěstí sám rozhodnout  ... celý článek

Svoboda volby
Sebeuvědomění dává svobodu volby, jestli budeme reagovat na základě zvyků, návyků nebo na základě vnitřních potřeb duše. Máme svobodu volby ... celý článek

Mezi dvěma vlky
Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probihá v nitru každého človeka.  Řekl mu:  "Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma vlky"... celý článek

Osudové setkání i rozchod
Potkaly se dvě duše. „Jé, ahoj, my se známe… Pamatuješ, jak jsme si spolu hrály?“ Samozřejmě, pamatuji. Celý život žiji jen pro naše setkání. Tenkrát, když jsme si slíbili, že se potkáme a něco velkého spolu podnikneme, byl to krásný sen...
celý článek

Nebe na zemi
Jednou v noci ke mně přiletěl anděl: „Volal jsi mne, tak pojď, něco ti ukážu. Bude tam krásno a čisto.“ Vzal mě za ruku a vynesl do oblak. Posadil mě na jeden čerstvě uklizený bílý mráček jako do peřinky. Všude zněla krásná rajská hudba a tak blízko, blizoučko byl boží trůn ... celý článek

Rozhodnutí pro život
Na počátku bylo slovo, píše se v jedné moudré knize … „Už to mám!“ přišla jsem jednou radostně za svým přítelem. Tušila jsem po celou dobu, kdy jsem se snažila pochopit vesmír, že veškeré vesmírné zákony jsou ve své podstatě velice jednoduché ... celý článek